Uzupełnij poniższe pola, a wyślemy Ci dedykowane konto testowe całkiem za darmo!

  Rejestracja oraz logowanie do aplikacji odbywa się poprzez dedykowany link udostępniony przez dostawcę posiłków lub placówkę.

  Link składa się z nazwy dostawcy posiłków + .obiado.pl przykład: catering1.obiado.pl

  W przypadku problemów, prosimy o kontakt poprzez formularz kontaktowy bądź adres e-mail bok@obiado.pl.

  Otwarta Rejestracja:

  Szwajcarka

  Smacznego

  Zupitto

  Miodzio Catering

  Baby and Food

  Folplast

  Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Heleny Marusarzówny | Gdańsk

  Catering Zielona Kuchnia - Gdańsk

  Zielona Kuchnia Ogrody Montessori - Poznań

  Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 21 we Wrocławiu

  Salezjańska Szkoła Podstawowa w Lubinie

  Zespół Szkół Salezjańskich Don Bosco we Wrocławiu

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

   Regulamin Babyfood

   Regulamin świadczenia usług i polityka prywatności dla Użytkowników
   przez Dostawców poprzez Portal obiado.pl
   I. Postanowienia ogólne

   1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Portalu przez Użytkowników oraz
    warunki świadczenia usług przez Dostawcę.
   2. Właścicielem Portalu jest Mandala Ventures P.S.A. z siedzibą pod adresem Pl. Teatralny 3 / 2, 50-051 Wrocław, NIP 8971916881, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze
    Sądowym (KRS) pod nr 0001013861.
   3. W celu korzystania z Portalu konieczny jest z dostęp do Internetu za pośrednictwem
    przeglądarki internetowej oraz posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej,
    umożliwiającego przeprowadzenie poprawnego procesu rejestracji Użytkownika.
   4. Niniejszy Regulamin jest udostępniany na Portalu www.obiado.pl w sposób
    umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści
    poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w dowolnym momencie.
    II. Definicje stosowane w Regulaminie
   5. Portal – oznacza Portal on-line prowadzony przez Mandala Ventures P.S.A. w języku
    polskim lub innych wersjach językowych, poprzez który dokonywane są transakcje
    sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem a Dostawcą towarów lub usług, przy
    wykorzystaniu usług dodatkowych świadczonych przez Partnerów Właściciela
    Portalu, w szczególności dotyczących obsługi płatności on-line, utrzymywany przez
    Mandala Ventures P.S.A. w domenie www.obiado.pl., dostępny również w
    ramach innych portali internetowych prowadzonych przez kontrahentów Mandala Ventures P.S.A.
   6. Mandala Ventures P.S.A. lub Właściciel – oznacza spółkę Mandala Ventures P.S.A. ul.
    Pl. Teatralny 3 / 2, 50-051 Wrocław NIP 8971916881 REGON 524242170 KRS
    0001013861 Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział
    Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, będącą Właścicielem Portalu, kontakt:
    bok@obiado.pl
   7. Konto – jest to konto, gdzie gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego
    aktywnościach w ramach Portalu, prowadzone dla Użytkownika, umożliwiające
    między innymi dokonanie zamówień, płatności, zakupu towarów lub usług
    oferowanych przez Dostawców.
   8. Użytkownik – osoba fizyczna, która w ramach Portalu dokonuje lub dokonała zakupu
    towarów lub usług oferowanych przez Dostawców, która ukończyła 18 lat i posiada
    pełną zdolność do czynności prawnych.
   9. Operator Płatności On-line – oznacza Partnera Właściciela odpowiedzialnego za
    prowadzenie transakcji płatności za zakupione towary lub usługi pomiędzy
    Użytkownikiem a Dostawcą; Operatorami Płatności On-line są
    a. spółka Autopay S.A. z siedzibą w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 6,
    81-718 Sopot, NIP 585-13-51-185,
    b. PayPro S.A. Adres siedziby Pastelowa 8, 60-198 Poznań, NIP: 7792369887, c. Krajowy Integrator Płatności S.A. Adres siedziby Pl. Władysława Andersa 3, 61-894 Poznań, NIP: 7773061579

   c. płatności TPAY, obsługiwane przez firmę Krajowy Integrator Płatności S.A. ul.
   Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań

   1. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.
   2. Dostawca – oznacza podmiot:
    PAWEŁ SKUBIDA BABY AND FOOD
    Kokotów 288, 32-002 Kokotów
    NIP: 679-249-89-86
    oferujący Użytkownikom towary lub usługi, za pośrednictwem Portalu
    obiado.pl współpracującego z Mandala Ventures P.S.A. na podstawie
    umowy o współpracy;
   3. Użytkownik – użytkownik korzystający z Portalu.
   4. Konsument lub Zamawiający – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej
    niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
    III. Ogólne warunki zamawiania posiłków
   5. Dostawy zamówionych towarów i usług odbywają się w miejscu dostaw, określonym
    przy rejestracji konta Użytkownika.
   6. Dokonując rejestracji Konsument akceptuje wybrane miejsce dostawy lub realizacji
    usługi.
   7. Płatności za posiłki przyjmowane są w dwóch formach, dostępnych po
    zarejestrowaniu i zalogowaniu się w Aplikacji:
   8. płatność online;
   9. przelew bankowy, wykonany ściśle według podanych w Aplikacji instrukcji
    dotyczącej numeru konta bankowego i tytułu przelewu.
   10. W przypadku potrzeby skorzystania z innej formy płatności należy skontaktować się
    bezpośrednio z dostawcą.
   11. W aplikacji zablokowane dla zamówień są dni, w których placówka nie funkcjonuje. W
    przypadku nieobecności tylko części uczniów, Zamawiający zobligowani są do
    usunięcia zamówienia w tym dniu. W innym wypadku zamówienie traktowane jest
    jako aktualne, posiłek zostanie dostarczony i opłata zostanie pobrana.
   12. Aktualny cennik usług jest dostępny w Aplikacji po zalogowaniu
   13. Koszty dostawy nie występują.
    IV. Płatności online
   14. Podmiotami świadczącym obsługę płatności on-line są:
    a. Autopay S.A., b.PayPro S.A., c. Krajowy Integrator Płatności S.A.
   15. Użytkownik może wybrać następujące formy płatności online:
    a. BLIK,
    b. karta płatnicza

   c. przelew elektroniczny

   1. Dostępne formy płatności za pomocą kart płatniczych to:
    a. Visa
    b. Visa Electron
    c. MasterCard
    d. MasterCard Electronic
    e. Maestro
   2. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną
    przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy
    przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
   3. Dostawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia od momentu uzyskania
    pozytywnej autoryzacji w dniu określonym przez Konsumenta jako termin dostawy.
   4. Konsument ma możliwość odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od momentu
    dostarczenia produktu, za wyjątkiem:
    a. przypadków świadczenia usług, które Dostawca wykonał w pełni za wyraźną
    zgodą Konsumenta, który wyraża taką zgodę poprzez złożenie zamówienia
    na Portalu przed rozpoczęciem świadczenia, a po jego spełnieniu traci prawo
    do odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży, zawartej z Dostawcą za
    pośrednictwem Portalu,
    b. przypadków, w których towar szybko ulega zepsuciu lub ma krótki termin
    przydatności do użycia.

   V. Ochrona danych osobowych

   1. Dostawca oświadcza, że jest administratorem danych osobowych udostępnionych
    przez Użytkownika w Portalu.
   2. Przetwarzanie danych Dostawcy gromadzonych w bazie danych Portalu odbywać
    będzie się automatycznie w zasobach informatycznych Portalu, na zasadach
    określonych w poniższej Polityce prywatności.
    4

   Polityka prywatności Dostawcy.

   1. Kilka słów o bezpieczeństwie i poufność Twoich danych:
    Bezpieczeństwo i poufność danych:
   • dążymy do zapewnienia najwyższych standardów technicznych i organizacyjnych w
    ochronie Twoich danych i dbamy o ich bezpieczeństwo.
   • dokładamy wszelkich starań by zapewnić najwyższe bezpieczeństwo i prywatność Twoich
    danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.
   • przesyłamy tylko wiadomości związane z wykonaniem usługi, a także te, na których
    przesyłanie wyraziłeś zgodę.
   • masz dostęp do swoich danych. Napisz do nas na adres umieszczony na stronie
    www.obiado.pl a zmodyfikujemy lub usuniemy Twoje dane.
   • na podany przez Ciebie adres email zostanie przesłana wiadomość email z
    potwierdzeniem.
   • udostępnione przez Ciebie dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone z najwyższą
    starannością i zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
   1. Administrator danych osobowych:
    Administratorem danych osobowych jest Dostawca określony powyżej w pkt. II.7. (Definicje
    stosowane w Regulaminie). Skontaktujesz się z nami poprzez zakładkę kontakt
    udostępnioną użytkownikom po zalogowaniu na stronie internetowej obiado.pl
    (zakładka „Pomoc”).
   2. Źródło pochodzenia Twoich danych:
    Dane użytkownika zbieramy od niego samego na skutek uzupełnienia informacji w trakcie
    rejestracji w Portalu, jak również zebrane w trakcie użytkowania Portalu. Dodatkowo
    użytkownik może również wskazać nam dane odbiorów zamówionych posiłków, będące
    osobami małoletnimi, jak również dorosłymi.
   3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych:
    Przetwarzamy Twoje dane, ponieważ jest to nam niezbędne do wykonania umowy o
    świadczenie usług cateringowych, w szczególności:
    a) dostawę zamówionego posiłku,
    b) zapewnienie Ci pomocy oraz udzielenie odpowiedzi na wiadomości, jakie wysyłasz
    do nas poprzez dedykowane narzędzie informatyczne znajdujące się w Portalu lub w
    wiadomości e-mail,
    c) w celu udzielenia odpowiedzi na zgłoszoną reklamację,
    d) wysyłanie Ci powiadomień, związanych z umową o świadczenie usług,
    e) wystawianie faktur VAT.
    5

   Ponadto Sklep internetowy obsługiwany przez Dostawcę przetwarza Pani/Pana dane
   osobowe w następujących celach:
   a) przekazania Pani/Pana danych osobowych do a. Autopay S.A., b.PayPro S.A., c. Krajowy Integrator Płatności S.A.
   w związku z:
   a. świadczeniem przez operatora płatności na rzecz serwisu internetowego obiado.pl usługi udostępnienia
   infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna:
   art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
   b. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu
   internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych
   (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
   c. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem
   internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze
   składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
   b) przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z
   możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto
   Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i
   udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji
   przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa
   prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
   Dane dotyczące transakcji wykonywanych przy użyciu naszego Portalu przetwarzamy
   zgodnie z przepisami podatkowymi i rachunkowymi.
   Dodatkowo przetwarzamy Twoje dane w naszych prawnie uzasadnionych celach:
   a) dochodzenia i obrony przed roszczeniami,
   b) marketingu produktów własnych.
   W przypadku, gdy poprosimy Cię o zgodę i ją wyrazisz, będziemy przetwarzać Twoje dane w
   następujących celach:
   a) dostosowania oferowanych posiłków do posiadanych alergii lub danych dotyczących
   zdrowia, które wymagają zastosowania odpowiedniej diety,
   b) informowania o aktualnościach dotyczących naszego Portalu,
   c) marketingu podmiotów współpracujących z nami.

   1. Komu przekazujemy Twoje dane:
    Twoje dane przekazujemy podmiotom, które zapewniają prawidłowe działanie naszej usługi,
    w szczególności właścicielowi Portalu, firmie cateringowej, placówkom, w których wydawane
    są posiłki, Operatorom Płatności On-line, firmom informatycznym i świadczącym usługi
    hostingowe, a także firmie obsługującej nas pod kątem księgowym.
    6

   Jeśli wyrazisz swoją zgodę na przekazanie swoich danych na cele marketingowe, możemy
   je przekazać podmiotom współpracującym z nami w tym zakresie.
   Dodatkowo, w zakresie przewidzianym przepisami prawa i umowami międzynarodowymi,
   możemy przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom, które są uprawnione do ich
   otrzymania, w zakresie wskazanym w przepisach.
   W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3 i 4,
   Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym
   odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
   a. Autopay S.A., b.PayPro S.A., c. Krajowy Integrator Płatności S.A.
   Nie przekazujemy Twoich danych do państw trzecich.

   1. Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane:
    Twoje dane w zakresie, który podałeś zakładając konto użytkownika, udostępnione na
    portalu obiado.pl będziemy przetwarzać co do zasady tak długo, jak długo będzie nas
    wiązać umowa o świadczenie usług cateringowych. W przypadku jej wypowiedzenia
    będziemy w dalszym ciągu przetwarzać dane, które musimy przechowywać w związku z
    przepisami podatkowymi i rachunkowymi, w zakresie niezbędnym do wykazania zasady
    rozliczalności, na gruncie przepisów o ochronie danych osobowych, a także obrony i
    dochodzenia roszczeń.
    Dane przetwarzane w celach marketingowych będziemy przetwarzać do czasu wniesienia
    przez Ciebie sprzeciwu, zaś te przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, do momentu jej
    wycofania.
   2. Prawa jakie przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych:
    a) żądanie dostępu do danych,
    b) sprostowanie danych,
    c) usunięcie danych – prawo do bycia zapomnianym,
    d) prawo ograniczenia przetwarzania danych,
    e) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
    f) prawo do przeniesienia danych,
    Przysługuje Ci także prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, pragniemy
    poinformować Cię, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,
    którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia.
    7

   Ważne! Prosimy o przemyślenie konsekwencji cofnięcia zgody o stanie zdrowia odbiorcy
   posiłków, w trakcie trwania umowy o świadczenie usług cateringowych. Cofnięcie zgody
   spowoduje, że nie będziemy mogli dostosowywać posiłków do stanu zdrowia odbiorcy.
   Jeśli stwierdzisz, że przetwarzamy Twoje dane w sposób niezgodny w prawem, służy Ci
   prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, znajdującego się ochroną danych
   osobowych.

   1. Czy musisz podać nam swoje dane?
    Podanie przez Ciebie swoich danych osobowych jest zupełnie dobrowolne, jednak brak ich
    podania uniemożliwi zawarcie umowy o świadczenie usług cateringowych za pośrednictwem
    Portalu. W przypadku prośby o wyrażenie zgody, jej udzielenie także jest dobrowolne. Brak
    udzielenia zgody spowoduje, brak możliwości przetwarzania danych w celu określonym w
    zgodzie.
   2. Zakres przetwarzanych danych
   • imię i nazwisko, adres email, numer telefonu osoby zakładającej konto w Aplikacji
   • imiona i nazwiska osób odbierających posiłki zamówione przez Aplikację
   • dane dotyczące alergii pokarmowych osób odbierających posiłki zamówione przez
    Aplikację
   • miejsce dostawy posiłków
    W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu
    cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w
    szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
    dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
    danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
    dyrektywy 95/46/WE).
   1. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu
    zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych
    jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest
    dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia
    umowy ze Sklepem internetowym.
    W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu
    przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem
    umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie
    tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym
    prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.
    W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą
    irozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu
    internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest
    wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank
    na rzecz Sklepu internetowego.
    8

   W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez
   Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności
   zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami
   podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej
   pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.
   W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w
   związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez
   Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia
   obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep
   internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku
   modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu
   realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.
   Polityka cookie

   1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje
    tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie,
    smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
   2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a
    następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach:
   3. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy
    korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
   4. marketingowych (remarketing)
    3.określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w
    sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google,
   5. zapewnienia prawidłowego działania Sklepu.
   6. Istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej przez Użytkownika,
    która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Jednak, w
    takiej sytuacji, korzystanie ze strony internetowej przez Użytkownika może być utrudnione.
   7. Pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu poprzez
    odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub
    skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z
    którego korzysta Użytkownik.
   8. Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w
    najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
     Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
     Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,
     Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,
     Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
     Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL